Biến đổi màu bằng lệnh Replace Color trong photoshop

Lệnh này cho phép bạn tạo một mặt nạ để chọn màu  hay vùng màu trong một file ảnh sau đó thay đổi những màu này thành màu bạn muốn.Bạn thay đổi màu bằng cách đặt lại giá trị Hue,saturation và brightness của vùng màu đã chọn thông qua việc di chuyển các con trượt.Hoặc bạn có thể dùng hộp màu color picker để chọn màu.Trực quan nhất vẫn là dùng công cụ eyedropper để chọn một mẫu màu trong file ảnh.

Chọn lệnh từ Menu: Image\Adjustments\Replace Color, sẽ xuất hiện hộp thoại Replace Color như sau
 Biến đổi màu bằng lệnh Replace Color 1
Chọn nút Eyedropperhinh-26 , click vào vùng màu bạn muốn thay đổi trên file ảnh,click nút Biến đổi màu bằng lệnh Replace Color 2 để thêm màu và nút Biến đổi màu bằng lệnh Replace Color 4 để bớt màu.Hoặc có thể chọn màu từ hộp màu

color picker. Biến đổi màu bằng lệnh Replace Color 5

Kéo con trượt trên thanh Fuzziness để thay đổi giá trị dung sai khi chọn màu và chọn nút lựa chọn selection
replace-color-6
Khi đã chọn màu cần thay thế,trên hộp preview,màu trắng sẽ đại diện cho vùng màu đã được chọn và màu đen đại diện cho vùng màu không được chọn.
 Biến đổi màu bằng lệnh Replace Color 7
Sau khi chọn màu xong bạn thực hiện những việc sau:

-Rê con trượt trên thanh Hue để thay đổi màu ( nhớ luôn luôn kiểm nhận nút preview, bạn sẽ thấy màu thay đổi lập tức trên file ảnh)

-Rê con trượt trên thanh Saturation để thay đổi độ bão hòa màu (rê sáng trái màu sắc có khuynh hướng trở thành trắng đen,rê sang phải màu sắc sẽ rực rỡ hơn)

-Rê con trượt trên thanh Lightness để thay đổi độ sáng tối (rê sang phải sẽ thêm màu trắng, rê sang trái sẽ thêm màu đen).

Hoặc chọn trực tiếp màu cần thay thế trong hộp màu color picker
 Biến đổi màu bằng lệnh Replace Color 8
Trong ví dụ sau, tôi muốn chỉnh lại màu vàng của bông Vạn thọ và màu vàng nhạt của bông Cúc cho rực rỡ hơn, sẽ làm như sau:

Bước 1: Chọn lệnh Replace Color,dùng eyedropper Biến đổi màu bằng lệnh Replace Color 9 kích vào vùng màu vàng của bông Vạn thọ,tiếp theo dùng công cụ Biến đổi màu bằng lệnh Replace Color 10 kích vào vùng màu vàng nhạt của bông Cúc để chọn thêm màu.Bạn cũng có thể tăng giá trị Fuzziness lên nếu cần.
 Biến đổi màu bằng lệnh Replace Color 11
Bước 2:Tăng giá trị Hue,Saturation
 Biến đổi màu bằng lệnh Replace Color 12
Kết quả như sau
 Biến đổi màu bằng lệnh Replace Color 13
Bạn thử chọn một màu khác (hoa Mào gà chẳng hạn) để chỉnh sửa và chiêm ngưỡng kết quả của mình nhé.