Thay đổi kích thước ảnh bằng lệnh image size trong photoshop

Trong các công cụ sửa ảnh, việc thay đổi kích thước của ảnh là vô cùng quan trọng. Bài viết sau đây sẽ chỉ ra cách sử dụng lệnh thay đổi này trong Photoshop và những đặc điểm của nó khi thay đổi.

Lệnh này cho phép ta đặt lại kích thước cũng như độ phân giải của file ảnh. Nó không như lệnh Crop-cũng cho phép định lại size, độ phân giải và cắt xén gọn lại hình ảnh-lệnh Image size chỉ cho phép định lại size và độ phân giải mà thôi.

Bấm Ctrl+Alt+I hoặc chọn lệnh từ Menu : Image\Image size,một hộp thoại Image size sẽ hiện ra.

Thay đổi kích thước ảnh bằng lệnh Image Size 1

Khu vực Pixels Dimentions: Nó cho biết kích thước ngang (width) và cao (height) của file ảnh hiện tại với đơn vị tính là pixels.

Khu vực Document size:

Width và height cho biết kích thước rộng và cao của file ảnh theo đơn vị tính đang hiển thị. Khi chọn lại đơn vị tính trong khung này, kích thước ngang và cao sẽ được cập nhật lại cho phù hợp với đơn vị vừa chọn. Thông thường thì trong khung này hiển thị đơn vị mặc định của Photoshop. Để thay đổi đơn vị tính, bạn cần phải vào Menu Edit \ Preferences\ Units & Rulers và chọn lại đơn vị trong khung Rulers, khi đó đơn vị tính này sẽ trở thành mặc định.

Resolution: Nó cho biết độ phân giải của file ảnh hiện hành.

Kiểm nhận Constrain Proportions tức là bạn muốn thay đổi kích thước theo đúng tỉ lệ. Bạn tăng hay giảm giá trị của một trong hai kích thước (rộng hoặc cao) thì kích thước kia sẽ tự động tăng hay giảm theo. Khi chọn tùy chọn này, một biểu tượng “mắt xích” sẽ xuất hiện cho biết kích thước đã được khống chế tỉ lệ. Nếu không chọn Constrain Proportions thì bạn thay đổi kích thước tự do. Tuy nhiên, đối với hình người, bạn thay đổi kích thước mà không theo tỉ lệ thì sẽ làm “méo mó” tấm hình ngoại trừ bạn cố tình làm như vậy.

Resample Image: Nó cho phép định lại độ phân giải khi thay đổi size hình. Thông thường khi tăng kích thước file ảnh lên gấp đôi thì độ phân giải sẽ giảm lại 1/2để không phải bù pixels. Ví dụ bạn có file ảnh kích thước 4cm x 4cm độ phân giải là 72 pixels/inch, khi tăng kích thước lên 8cm x 8cm độ phân giải sẽ tự động giảm xuống còn 36 pixels/inch (nếu không kiểm nhận Resample Image), nếu kiểm nhận nút này thì khi tăng kích thước lên 8cm x 8cm, độ phân giải vẫn giữ nguyên 72 pixels/inch, khi đó photoshop phải tính toán nội suy để bù pixels. Khi tăng kích thước mà vẫn giữ nguyên độ phân giải thì chất lượng ảnh sẽ giảm, ngược lại khi giảm kích thước mà vẫn giữ nguyên độ phân giải thì chất lượng file ảnh vẫn bình thường.

Tóm lại: Nếu chọn Constrain Proportions là bắt buộc thay đổi kích thước phải theo tỉ lệ, nếu chọn Resample Image là giữ nguyên độ phân giải khi thay đổi size.

Hình dưới là thay đổi size không kiểm nhận Resample Image

Thay đổi kích thước ảnh bằng lệnh Image Size 2Có kiểm nhận Resample Image và Constrain Proportion

Thay đổi kích thước ảnh bằng lệnh Image Size 3

Ngoài ra Photoshop còn hổ trợ chúng ta một công cụ để tăng kích thước file ảnh, bạn vào menu Help chọn Resize Image và theo hướng dẫn trong đó để tăng kích thước cho file ảnh. Thực ra bạn phải dự định trước bức ảnh của bạn sau khi xử lý sẽ dùng vào việc gì? Xuất bản web, để xem hay để in ấn.Nếu để in ấn thì bạn phải dự trù trước kích thước in ra sẽ là bao nhiêu để chọn ảnh “đầu vào” cho phù hợp. Nếu Photoshop cho phép chúng ta tăng kích thước file lên cỡ nào cũng được mà không có vấn đề gì về chất lượng ảnh thì chúng ta cứ chụp hình bằng điện thoại di động hay máy KTS “amatuer” rồi tăng kích thước lên thật lớn để làm hình quảng cáo chứ tội tình gì phải mua những thiết bị chuyên nghiệp đắt tiền… Tuy nhiên, được cái này sẽ mất cái khác, và nó có nghĩa tăng kích thước sẽ giảm độ nét…